top of page
Chess Board

Bordi drejtues 2022-24.

Më datë 11 Shtator 2022 u mbajtën zgjedhjet për bordin drejtues të shoqatës “ILIRIA” për mandatin 2022-24.

Morën pjesë 50 anëtarë, të cilët votuan dhe zgjodhën

13 anëtarë të bordit drejtues: 

Elona Dyshniku, Afet Fejza, Rafaela Hajdini, Erion Kafazi,

Eneida Basha, Besian Gjika, Aldi Gjata, Ervis Meka, Anila Veizi, Lamce Murati, Arif Palloshi, Xhevat Dullovi, Ramadan Hajdini

Hands Up

Kryesia 2022-24.

Më 11 Shtator 2022 bordi i ri drejtues sipas statutit u mblodh dhe pas propozimeve për kryetar

zgjodhën kandidatët të cilët ishin:

z. Xhevat Dullovi, z. Besian Gjika dhe znj. Elona Dyshniku.

Pas votimit  kryetari i ri i shoqatës u zgjodh,  

z. Besian Gjika me 7 vota. 

Më tej u zhvillua votimi për postin e zv. Kryetarit  ku me shumicë votash u zgjodh z. Xhevat Dullovi, roli i sekretarit dhe financës iu besua znj. Elona Dyshniku dhe

zv. sekretare u zgjodh znjsh. Rafaela Hajdini.

Kryesia 2022-24

bottom of page