top of page

Trumbeta e Krujës  
The Trumpet of Croya

Sound trumpets! Let our bloody colours wave!
And either victory, or else a grave.
                                      Shakespeare.

Gazetë shqip kombëtare

Kryeredaktor, Faik Konica

Një projekt i rëndësishëm i shoqatës përfshin kërkimin arkivor lidhur me historinë dhe dokumentimin e prezencës së elementit shqiptar në publicistikën e zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Saint Louis në fillimin e viteve 1900.

Më poshtë paraqesim për lexuesit tre numrat e gazetës "Trumbeta e Krujës" botuar në vitin 1911. Çdo numër përmban katër faqe, tre në gjuhën shqipe dhe faqen e fundit në gjuhën angleze. Për lehtësinë e lexuesve, faqet janë vendosur në format me cilësi dhe lexueshmëri të lartë.

 

Lexim të këndshëm!

Trumbeta e Krujës, Nr. 1 (20 mars 1911)

Trumbeta e Krujës, Nr. 2 (15 prill 1911)

Trumbeta e Krujës, Nr. 3 (15 maj 1911)

bottom of page