top of page

      Pavarësia e Kosovës 17 Shkurt 2022 (14-vjetori)

                             Foto të ndryshme nga aktivitetet e zhvilluara nga shoqata me rastin e pavarësisë së Kosovës

bottom of page