top of page
Digital art exhibit

Ora do të komunikohet në faqen tonë.

|

Vendi do të komunikohet në faqen tonë.

24 Mars 2024 - Takim me z. Ernest Nasto, nënkryetar i degës “Vatra” për Çikagon.

Takim me z. Ernest Nasto, ekspert i fushës dhe nënkryetar i degës “Vatra” për Çikagon.

24 Mars 2024 - Takim me z. Ernest Nasto, nënkryetar i degës “Vatra” për Çikagon.
24 Mars 2024 - Takim me z. Ernest Nasto, nënkryetar i degës “Vatra” për Çikagon.

Time & Location

Ora do të komunikohet në faqen tonë.

Vendi do të komunikohet në faqen tonë.

About The Event

Më  24 mars 2024, do të  mbahet një  takim me komunitetin shqiptar në St. Louis mbi sistemin politik, gjyqësor e legjislativ të SHBA-së nga z. Ernest Nasto, ekspert i fushës dhe nënkryetar i degës “Vatra” për Çikagon.

Share This Event

bottom of page